Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden:

Wij werken uitsluitend overeenkomstig de VBGL – "Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs- und Logistikunternehmer" (Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen in Goederenbehandeling en Logistiek) van de BGL – "Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung" (Bondsverband Logistiek en Afvalverwijdering), laatste versie.

In het grensoverschrijdend verkeer volgens CMR

Bevoegde rechtbank en plaats van handeling is Bremen/Duitsland

1.Aansprakelijkheid volgens de Duitse wet

WA verzekering voor vrachtwagen en chassis (onbeperkte dekking)

Beschadiging van het goed: aansprakelijkheid overeenkomstig GüKG – "Güterkraftverkehrsgesetz"( Duitse wet Goederenvervoer) en VBGL – "Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs- und Logistikunternehmer" (Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen in Goederenbehandeling en Logistiek) van de BGL – "Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung" (Bondsverband Logistiek en Afvalverwijdering), laatste versie

In het geval van transporten per trein geldt de aansprakelijkheidsregeling in navolging van de ALB – "Allgemeine Leistungsbedingungen" (Algemene Prestatievoorwaarden) van de DB Cargo AG en is principieel beperkt tot 8,33 SZR – "Sonderziehungsrechte" (Bijzondere Trekkingsrechten)

2. Eigen aanvullende verzekering

Algemene WA verzekering voor schade aan container en chassis

Medeaansprakelijkheid (alleen voor grensoverschrijdend verkeer) voor CMR schade wanneer de onderaannemer niet aansprakelijk is

Downloads

Beförderungsbedingungen Container-Trucking [PDF]
(Algemene Voorwaarden)
Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs und Logistikunternehmer (VBGL) [PDF]
(Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen in Goederenbehandeling en Logistiek)

Algemene voorwaarden Luxemburg

Sotrai SÀRL

BETALINGSVOORWAARDEN

De facturen dienen bij ontvangst ervan te worden betaald tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij wanbetaling zal van rechtswege en zonder voor afgaandelijke verwittiging op alle onbetaalde bedragen een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 12 %. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 62 Euro. In geval van betwistingen zijn de rechtbanken te Luxemburg bevoegd. Alle klachten, ook diegene betreffende onze betalingsvoorwaarden, dienen schriftelijk gedaan te worden binnen de acht dagen na de factuurdatum.

KWOTATIEVOORWAARDEN

Onze prijsopgaven zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de overeenkomst tot internationaal transport van goederen over de weg (CMR). De geldigheidsduur vermeld op onze kwotatie zal automatisch vervallen in geval van onjuist opgegeven informatie, bij wijziging van bepaalde gegevens en in geval van uitzonderlijke economische omstandigheden.

 

 

EKB Container Logistik
GmbH & Co. KG
Richard-Dunkel-Straße 120
D-28199 Bremen

Tel.: +49 421 5236-0
Fax: +49 421 52 36-159
info@ekb-bremen.de

HOOFDKANTOOR

+49 421 5236-0

Mister Wong delicious Google