Loading...
DE | EN | NL | FR

Gegevens en feiten

Gevaarlijke stoffen

EKB Container Logistik verzorgt voor u elk transport van gevaarlijke stoffen, uitgezonderd gevaarlijke stoffen klasse 7 (radioactieve stoffen).

KLASSE 1

gevaarlijke stoffen klasse 1

Explosieve stoffen en voorwerpen met springstoffen

 

KLASSE 2

gevaarlijke stoffen klasse 2

Gassen

 

KLASSE 3

gevaarlijke stoffen klasse 3

Brandbare vloeistoffen

 

KLASSE 4.1

gevaarlijke stoffen klasse 4.1

Brandbare vaste stoffen, zelfontbindende stoffen en gestabiliseerde explosieve stoffen

 

KLASSE 4.2

gevaarlijke stoffen klasse 4.2

Zelfontbrandende stoffen

 

KLASSE 4.3

gevaarlijke stoffen klasse 4.3

Stoffen die bij contact met water een brandbaar gas afgeven

 

KLASSE 5.1

gevaarlijke stoffen klasse 5.1

Oxiderende stoffen

 

KLASSE 5.2

gevaarlijke stoffen klasse 5.2

Organische Peroxides

 

KLASSE 6.1

gevaarlijke stoffen klasse 6.1

Giftige stoffen

 

KLASSE 6.2

gevaarlijke stoffen klasse 6.2

Infectueuze stoffen

 

KLASSE 7

gevaarlijke stoffen klasse 7

Radioactieve stoffen

 

KLASSE 8

gevaarlijke stoffen klasse 8

Bijtende stoffen

 

KLASSE 9

gevaarlijke stoffen klasse 9

Overige gevaarlijke stoffen en voorwerpen